Český hudební slovník osob a institucí

Rotter, Florian

Charakteristika: pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 1. pol. 19. století

Rotter, Florian, pedagog a skladatel, 1. polovina 19. století.

 

V roce 1788 byl ustanoven učitelem ve Svitavách. Pro požár školy v roce 1818 probíhalo vyučování po domech a tyto potíže pokračovaly až do roku 1848. V roce 1849 získal titul vzorného učitele. Jeho tvorba se zachovala v klášteře Milosrdných bratří v Brně, v Drahotuších a ve farním kostele svatého Václava v Ostravě.


Literatura:

I. Lexika

Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

Svitavy: 700 let města (Brno 1956).
Straková, Theodora (ed.): Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně (Brno 1971).
Kyas, Vojtěch: Průvodce po archivních fondech 2 Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea (Brno 2007).

 

Lucia Ročkaiová


Datum poslední změny: 16.11.2016