Český hudební slovník osob a institucí

Suchý, Josef Mathias

Charakteristika: pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 1. pol. 19. století

Suchý, Josef Mathias, pedagog a skladatel, 1. polovina 19. století.

 

V roce 1823 byl v Jevišovicích položen základní kámen české školy. Od roku 1825 zde byl učitelem Josef Suchý, který také založil pamětní knihu. Nejpozději v roce 1862 už v Jevišovicích nepůsobil, ve zdejší hudební sbírce se ale zachovaly jeho kompozice. Dnes jsou uloženy v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně.


Literatura:

I. Lexika

Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

Žirovnický, Wenzel: Schematismus sämmtlicher Volks-Schulen und Volksschul-Lehrer in der Markgrafschaft Mähren (Olmütz 1862).
Straková, Theodora (ed.): Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně (Brno 1971).

Lucia Ročkaiová


Datum poslední změny: 16.11.2016