Český hudební slovník osob a institucí

Štěpán, Ignác

Charakteristika: pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 1. pol. 19. století

Štěpán, Ignác, pedagog a skladatel, 1. polovina 19. století.

 

V letech 1822–1852 byl učitelem ve Velkém Újezdě (okres Lipník nad Bečvou). Jeho tvorba se zachovala ve sbírce v Bystřici pod Hostýnem, dnes je uložena v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea.


Literatura:

I. Lexika

Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

Domeš, Karel: Z historie Velkého Újezda a okolí (Velký Újezd 1966).

Straková, Theodora (ed.): Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně (Brno 1971).

Lucia Ročkaiová


Datum poslední změny: 16.11.2016