Český hudební slovník osob a institucí

Paradis, Maria Theresia

(Paradies)
Charakteristika: pianistka, skladatelka, pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity: 15.5.1759
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 1.2.1824

Paradis, Maria Theresia (Paradies), pianistka, skladatelka, pedagožka, narozena 15. 5. 1759, Vídeň, zemřela 1. 2. 1824, tamtéž).

 

Byla žačkou Leopolda Koželuha, Vincenza Righiniho, Antonia Salieriho a Georga Josepha Voglera. V raném dětství přišla o zrak. Vedle Salieriho varhanního koncertu pro ni klavírní koncert zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart (zřejmě K. 456) a pravděpodobně i Joseph Haydn (HXVIII:4). Při návratu ze své velké koncertní cesty do Paříže a Londýna (1783–84) v dubnu 1796 několikrát vystoupila také v Praze. Do Prahy se vrátila v souvislosti s premiérou své opery Rinaldo und Alcina, která proběhla 30. června 1797 v Nosticově divadle.


Literatura:

I. Lexika 

Dlabacz

Riemann12

MGG2

New Grove2

 

II. Ostatní 

Ulrich, Hermann: Maria Theresia Paradis and Mozart (Music&Letters 27, 1946, č. 4, s. 224–233).

Ulrich, Hermann: Maria Theresia Paradis in London (Music&Letters 43, 1962, č. 2, s. 16–24).

Ulrich, Hermann: Maria Theresia Paradis’zweite Reise nach Prag 1797: Die Uraufführung von „Rinaldo und Alcina“ (Die Musikforschung 19, 1966, s. 152–163).

Fürst, Marion: Maria Theresia Paradis: Mozarts berühmte Zeitgenossin (Köln–Weimar–Wien, 2005).

 

Kateřina Alexandra Šťastná


Datum poslední změny: 18.9.2019