Český hudební slovník osob a institucí

Adámek, Karel Václav

Charakteristika: Folklorista a advokát

Datum narození/zahájení aktivity: 19.9.1868
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 18.12.1944

Adámek, Karel Václav, folklorista a advokát, narozen 19. 9. 1868, Hlinsko, zemřel 18. 12. 1944, tamtéž.

Je autorem těchto studií: O zpěvníku Matěje Homolky z Jeníkova v Hlinsku, psaném v 18. věku (Časopis Společnosti přátel starožitností 13), Světské písně jarmareční a poutní (Národopisný věstník československý 24, 1931, 25, 1932, 26, 1933, 29, 1937), Tance lidové v okrese hlineckém (Český lid 6, 1897 až 9, 1900, 11, 1902 až 13, 1904; k tancům choreografické popisy a nápěvy podle zápisu Josefa Zemánka).

Literatura:

ČSHS.

Petr Macek

Datum poslední změny: 11.4.2009