Český hudební slovník osob a institucí

Vašek, Adolf Emil

Charakteristika: Hudební spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity: 14.6.1881
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 6.6.1948

Vašek, Adolf Emil, hudební spisovatel, narozen 14. 6. 1881, Hrabyň (Opava), zemřel 6. 6. 1948, Česká (Brno-venkov).

 

Absolvoval české gymnázium v Opavě, maturoval zde v roce 1901. Dále studoval na Karlově univerzitě v Praze, od roku 1903 ve Vídni filozofickou fakultu a zároveň Ústav pro rakouský dějezpyt. Byl suplentem na české i německé reálce v Olomouci, později profesorem na reálce v Příboře a ve Velkém Meziříčí. Po vzniku samostatné Československé republiky působil v Brně na gymnáziu a reálce (1919–39). Celá řada jeho textů z kulturních a politických dějin Moravy a Slezska je rozptýlena v různých časopisech a školních příručkách. Do hudební oblasti zasáhl svými texty o Janáčkovi, Sušilovi či Křížkovském. Kompletní soupis publikovaných spisů Adolfa Emila Vaška uveřejnil ve Slezském sborníku Viktor Ficek.


Dílo:

Dílo literární

Lašská píseň u Sušila (Moravskoslezský sborník 1919, č. 3, s. 95–100);

Pavel Křížkovský (Moravskoslezský sborník 1920, č. 10, s. 400–401);

Opava a okolí: vlastivědný a statistický průvodce (Opava 1922);

Otázky a přehledy z československých dějin (Příbor 1924);

Československá republika, její vznik a vývoj do r. 1924 (Příbor 1924);

Z dějin českého novinářství ve Slezsku a na Hlučínsku (Brno 1925);

Profesor Antonín Vašek (Opava 1930);

Po stopách dra Leoše Janáčka. Kapitoly a dokumenty k jeho životu a dílu (Brno 1930);

V Brně za převratu. Obrázky a dokumenty (Brno 1934);

K našim nárokům na horní Slezsko (Brno 1947).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS (Bohumír Štědroň).

 

II. Ostatní

Ficek, Viktor: Adolf Emil Vašek (Slezský sborník 46, 1948, č. 1, s. 238–250).

 

 

Kateřina Hnátová


Datum poslední změny: 11.1.2012