Český hudební slovník osob a institucí

Uherková, Jiřina

Charakteristika: Sborová dirigentka a učitelka hudební výchovy

Datum narození/zahájení aktivity: 17.2.1930
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 29.11.1989

Uherková, Jiřina (roz. Nyklová), sborová dirigentka a učitelka hudební výchovy, narozena  17. 2. 1930, Vítkovice (Ostrava), zemřela 29. 11. 1989, Liberec.

Mládí prožila v Janáčkově rodišti Hukvaldech. Po maturitě roku 1949 na reálném gymnáziu v Příboře a studiu hudební výchovy, češtiny a ruštiny na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně přešla s manželem Milanem do Liberce. Začínala zde jako učitelka, pak založila a vedla se svým chotěm, sbormistrem liberecké opery, dětské sbory Radost 1954–58 a Severáček 1958–89, s nimiž absolvovala mnohá soutěžní vítězství doma i v cizině a řadu velmi úspěšných vystoupení na festivalech (Praha, Jihlava, Brno, Olomouc atd.) a na zahraničních zájezdech (Německo, Polsko, Francie, Belgie, Bulharsko, Itálie, Řecko, Švýcarsko, býv. SSSR a Jugoslávie i další evropské země). Jako sborová dirigentka se rovným dílem podílela se svým manželem  na dvou profilových LP deskách Severáčku nahraných pro Panton.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
Slovník českých sbormistrů II (Praha 1982, v hesle Uherek, Milan).
Biografický slovník Slezska a severní Moravy 11 (Ostrava 1998).

II. Ostatní
Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka (Ostrava 1981).
Zapletal, Jan: Milan Uherek o Severáčku, o divadle, o sobě (Praha 1997).

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 31.1.2006