Český hudební slovník osob a institucí

Heussler, Karel

Charakteristika: Houslista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 29.6.1951

Heussler, Karel, houslista a hudební pedagog, narozen 29. 6. 1915, Brno.

Studoval v Brně gymnázium; současně byl přijat jako mimořádný posluchač brněnské konzervatoře do třídy Oldřicha Vávry (1926). Konzervatoř absolvoval v roce 1935 Dvořákovým houslovým koncertem za doprovodu orchestru pod vedením Zdeňka Chalabaly. Vzdělával se i v hudební vědě a dějinách umění na filozofické fakultě v Brně (1934
–38). Ve hře na housle se dále zdokonaloval na mistrovské škole v Praze u Jaroslava Kociana (1935–38), kterou absolvoval Beethovenovým koncertem. Složil státní zkoušky z klavíru, houslí a zpěvu, díky nimž mohl začít učit na středních školách a učitelských ústavech. Učil v Brně hudební výchovu (od 1938), mezi lety 1941–44 vyučoval také na brněnské konzervatoři obor housle. V roce 1943 se stal prvním koncertním mistrem Českého lidového divadla v Brně. V roce 1945 dosáhl stejného postavení i v orchestru Divadla 5. května (dnes Smetanova divadla) v Praze. Často sólově koncertoval a působil i jako primárius vlastního komorního tělesa – Heusslerova kvarteta (1943–49), ve kterém hrál spolu s Jiřím Ptáčníkem, Zdeňkem Chocholou a Josefem Libšem; zaměřovali se především na interpretaci soudobé hudby. Se svým kvartetem nahrál také řadu skladeb pro rozhlas. Byl ceněn pro svůj umělecký přehled a teoretické vzdělání stejně jako pro virtuózní koncertní výkony.


Literatura:

I. Lexika
ČSHS. 

II. Ostatní
Urie, Bedřich: Čeští violoncellisté 18.–20. století (Praha 1946).
Žídek, František: Čeští houslisté tří století (Praha 1982).

Klára Kolofíková


Datum poslední změny: 23.10.2010