Český hudební slovník osob a institucí

Radioprogramy všech evropských stanic

Charakteristika: Rozhlasový týdeník

Datum narození/zahájení aktivity: 21.12.1924
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 27.12.1925

Radioprogramy všech evropských stanic, rozhlasový týdeník, 1924–1925.
 
Vycházel od 21. 12. 1924, zanikl 53. číslem 1. ročníku 27. 12. 1925. Vydával Eduard Beaufort, nakladatel v Praze, redak­tor Eduard Beaufort mladší. Obsahoval podrobné programy všech evropských stanic a technické člán­ky o radiofonii.

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 23.2.2006