Český hudební slovník osob a institucí

Butula, František

(Buttula)
Charakteristika: Hudebník

Datum narození/zahájení aktivity: 2.4.1820
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.5.1886

Butula, František (psán též Buttula), hudebník, narozen 2. 4. 1820, Chotěboř (Havlíčkův Brod), zemřel 28. 5. 1886, tamtéž.
 
Studoval na gymnáziu v Německém Brodě (1832/38), které tehdy navště­voval také Karel Havlíček-Borovský. V době svých studií filosofie v Praze (do 1840) navázal přátelství s Bedřichem Smetanou a byl violoncellistou kvarteta, pro něž Smetana psal své první smyčcové kvartety. Ve studiích pokračoval ve Vídni (od 1840), kde byl praktikantem důchodkového úřadu (1844–50). Úředník státních drah v Kolíně, Svitavách a Pardubicích (1851–55). Po absolvování učitelského kursu v Hradci Králové učitel obecné školy v Chotěboři (od září 1855), kde zároveň vyučoval hudbě a řídil pěvecké spolky (Doubravan a Vlasta). Korespondence s Bedřichem Smetanou.

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.
 
II. Ostatní
Nejedlý, Zdeněk: Bedřich Smetana (Praha 1950–54).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 27.1.2006