Český hudební slovník osob a institucí

Baloghová, Dagmar

(Pechová)
Charakteristika: Klavíristka

Datum narození/zahájení aktivity: 13.12.1929

Baloghová, Dagmar (roz. Pechová), klavíristka, narozena 13. 12. 1929, Ilava.
 
Vystudovala reálné gymnázium v Jičíně (1940–48), klavír u Ilony Štěpánové-Kurzové na AMU (1948–52), kde působila jako asistentka. Koncertovala již za studií jako stipendistka Hudební a artistické ústředny. Ve Smetanově soutěži v roce 1951 získala čestné uznání a účastnila se Chopinovy soutěže ve Varšavě (1955). V repertoáru má zvláště skladby Smetanovy, Chopinovy a soudobou československou hudbu.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Hudební rozhledy 9, 1958, s. 1031.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 27.1.2006