Český hudební slovník osob a institucí

Šebek, Svatopluk

Charakteristika: Botanik, mykolog, hudebník, sběratel a folklorista

Datum narození/zahájení aktivity: 7.3.1926
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 17.7.1996

Šebek, Svatopluk, botanik, mykolog, hudebník, sběratel a folklorista, narozen 7. 3. 1926, Nymburk, zemřel 17. 7. 1996, tamtéž.

V

letech 1937–45 navštěvoval gymnázium v Nymburku, poté studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Byl ředitelem městského muzea v Poděbradech (Polabské muzeum Poděbrady). Uspořádal řadu výstav a přednášek, zasloužil se o vybudování skanzenu v Přerově nad Labem (1967–75). Šebek Svatopluk se též aktivně věnoval folkloristické činnosti, materiál sbíral v lokalitách na Nymbursku, Poděbradsku, Mladoboleslavsku atd. Založil folklorní souboru Kolovrat. Za jeho činnost mu byl roku 2005 udělen Zlatý nymburský lev.


Dílo:

Dílo hudební

Lidové písně a tance z Nymburska (Praha 1959);

Vánoční koledy z Polabí (Praha 1996).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Herink, Josef – Pouzar Zdeněk: Šedesát let mykologa Svatopluka Šebka (Česká Mykologie 40, 1986, č. 3, str. 165-169).

Rejšková, Eva: Galerie osobností. Svatopluk Šebek (1926–1996) (Folklor 2006, č. 5, s. 16).

 

Jitka Bařinková


Datum poslední změny: 17.1.2012