Český hudební slovník osob a institucí

Napp, Cyril František

Charakteristika: Ředitel kůru

Datum narození/zahájení aktivity: 5.10.1792
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 22.7.1867

Napp, Cyril František, ředitel kůru, narozen 5. 10. 1792, Jevíčko, zemřel 22. 7. 1867, Brno.
 
Od roku 1815 byl ředitelem augustiniánského kůru na Starém Brně a věnoval zvláště péči hudební výchově fundatistů, jejichž počet za jeho působení vzrostl na třináct. Podporoval Pavla Křížkovského a účastnil se s ním založení brněnského Musikvereinu. Stýkal se s českými vlastenci, zvláště s Františkem Palackým.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Cyril 62, 1936, s. 36, 60, 81.
Archa 1936.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 20.2.2006