Český hudební slovník osob a institucí

Obec českých hudebníků

Charakteristika: Sdružení českých odborových organizací

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1910
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1911

Obec českých hudebníků, volné sdružení českých odborových organizací, 1910 až 1911.
 
Jednalo se o sdružení Odborového sdružení českých hudebníků pro země koruny české, Slovanské hudební unie, Společen­stva kapelníků v Praze a okolí, Jednoty hudebních stavů a Spolku varhaníků a ředitelů kůru. Cílem bylo zajistit společenské a hmotné povznesení hudebního stavu a chtělo spolupůsobit při řešení všech společných otázek. Vzniklo na podzim 1910, mělo asi 3000 členů, zaniklo však pro rozhárané poměry již po šesti měsících počátkem února 1911.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Hudební obzor 5, 1910/11, č. 11, s. 1, č. 8, s. 62.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 21.2.2006