Český hudební slovník osob a institucí

Bandler, Rudolf

Charakteristika: Pěvec-basista

Datum narození/zahájení aktivity: 3.5.1878
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1944

Bandler, Rudolf, pěvec-basista, narozen 5. 3. 1878, Rumburk, zemřel 1944, Łódź.

Bratr Heinricha, Artura a Lilly Bandler. Po studiu zpěvu v Praze a Vídni započal svoji pěveckou kariéru v essenském Městském divadle, odkud dále putoval do Vídně, kde v roce 1911 získal angažmá ve Volksoper. V rakouské metropoli pravděpodobně působil do roku 1928. Vedle vídeňského angažmá pohostinsky vystupoval v madridském Teatro reale (1922–24), Buenos Aires, Rio de Janeiru a Sao Paolu (1922–23). V roce 1924 také podnikl koncertní turné po Španělsku a Portugalsku. Od roku 1927 byl členem Německého zemského divadla v Praze (Deutschen Landestheater Prag) a v dubnu 1928 debutoval v pražském německém vysílání. Během druhé světové války byl z politických důvodů deportován do haličské divize. Jeho pěvecké umění vynikalo v interpretaci barokních a romantických dílech a v žánru operety.


Literatura:

I. Lexika
PHSN.
B
iografisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder (München/Wien 1979, s. 46)
LdM.

II. Ostatní
Bohemia Nr. 190 von 12. Juli 1907, příloha 2, sloupec 3, s. 117.
Programmzeitschrift Deutsche Rundfunk der Tschechoslowakei (Praha 1929–1931).
Zeitschrift für Music (Leipzig1931, Heft 7, s. 630).
Sudetendeutsche Jahrberichte, 1933, 181.
Radioprogrammzeitschrift Europastunde/Deutsche Rundfunk der Tschechoslowakei (Praha Heft 1/1933-Heft 26/1937).
Der deutsche Rundfunk in der tschechoslowakische Republik (Praha 1937, s. 117, s. 124).
Ruprecht, Joseph: Singende und klingende Heimat, Studien zur Geschichte der Musik im nördlichen Böhmen (Schlaffende Heimat VIII, 1968, s. 98).
Wlaschek, Rudolf M.: Biografia Judaica Bohemiae (Dortmund 1995, s. 13).
 

Lucie Sýkorová
Datum poslední změny: 20.1.2010