Český hudební slovník osob a institucí

Hoderment, Antonín

Charakteristika: Český hudební organisátor

Datum narození/zahájení aktivity: 13.5.1880
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 27.6.1957

Hoderment, Antonín, český hud. organisátor, narozen 13. 5. 1880, (?), zemřel 27. 6. 1957, Praha.
 
Byl před první světovou válkou zřízencem pražské konzervatoře, po převratu (1918) podúředníkem, v důchodu s titulem kancelářský správce (od 31. 5. 1940). Dlouholetý tajemník státních zkoušek z hudby, obětavý organizační pracovník. Napsal brožuru Odborné zkoušky z hudby a zpěvu pro soukromé učitele hudby (Praha 1943), mimo to sestavil pro pražskou konzervatoř cenné přehledy, např. Přehled působnosti absolventů z let 1918–1927 v cizině (Výroční zpráva pražské konservatoře 1927/28), Přehled mimoústavní umělecké a tvůrčí činnosti členů profesorského a učitelského sboru (tamtéž 1930/31), Seznam učitelů (1911–35, Sborník konservatoře), Seznam absolventů (1911–35, tamtéž). Od něho také články Jak se slepec učí hudbě (Hudební výchova 16, 1935, s. 82), Dva články o liturgické hudbě (tamtéž, s. 136).

Literatura:

ČSHS.
 
Mikuláš Bek

Datum poslední změny: 19.10.2004