Český hudební slovník osob a institucí

Hospodský, Karel

Charakteristika: Kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 26.7.1870
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 24.3.1940

Hospodský, Karel, kapelník a skladatel, narozen 26. 7. 1870, Praha, zemřel 24. 3. 1940, tamtéž.

 

Vystudoval v Praze reálné gymnázium. Od roku 1908 působil jako kapelník: řídil populární kapelu v pražské Stromovce, kapely ve Varieté a kabaretu Červená sedma. Mimoto hrál v pražských kinech. Byl činný též organizačně: jako spoluzakladatel Svazu kapelníků a družstva Edition Cadence, jako člen (od roku 1922) a později místopředseda (1924−38) představenstva Ochranného svazu autorského. Několik jeho skladeb (16) bylo vydáno tiskem: především se jedná o taneční skladby, předehry a symfonické básně.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Hudební zpravodaj 9, 1940, č. 4, s. 28.

Hudební věstník 33, 1940, s. 136.

 

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 4.11.2010