Český hudební slovník osob a institucí

Nejedlý, Emanuel Viktor

Charakteristika: Kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 11.1.1854
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 8.8.1885

Nejedlý, Emanuel Viktor (podle matriky Antonín), kapelník a skladatel, narozen 11. 1. 1854, Brandýs nad Labem, zemřel 8. 8. 1885, Salcburk.
 
Absolvoval na pražské konzervatoři lesní roh (1867–73) a varhanickou školu jako žák Josefa Förstra (1874, při výstupní zkoušce hrál svou Fantasii na staročeský chorál). Krátce učitel hudby v Praze, pak ředitel kůru a sbormistr ve Vršci (Jugoslávie), od roku 1877 varhaník a katedrální kapelník v Karansebeši (Ru­munsko). Po krátkém působení v Brně (1879) vojenský kapelník v Terstu, od 1882 v Salc­burku. V Praze vyšly jeho Klavírní tance (1872, Schindler) a Škola zpěvu (1878). Vedle toho napsal menší skladby instrumentální (také orchestrální) a písně. Sbíral, stu­doval a upravoval české, srb­ské a rumunské lidové písně.

Literatura:

I. Lexika
Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis, Národní muzeum Praha).
ČSHS.
 
II. Ostatní
Cecilie 1, 1874, 81.
Dalibor 7, 1885, 299.
Československý varhaník 1, 1885, 20.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 20.2.2006