Český hudební slovník osob a institucí

Mathy, František

Charakteristika: Ředitel kůru a skladatel

Datum úmrtí/ukončení aktivity: 13.3.1934

Mathy, František, ředitel kůru a skladatel, narozen 1856, Praha, zemřel 13. 3. 1934, Klokoty u Tábora.
 
Hudbu studoval soukromě, potom na varhanické škole (absolutorium 1875), vyučoval na Šimákově hudební škole v Praze, od roku 1875 byl ředitelem kůru v Hořicích v Podkrkonoší, od roku 1884 do 1928 pak v Táboře. Autor drobných skladeb, zejména chrámových a tanečních.

Literatura:

PHSN.
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 17.2.2006