Český hudební slovník osob a institucí

Kamper, Jaroslav

Charakteristika: Novinář, spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity: 12.8.1871
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 31.10.1911

Kamper, Jaroslav, novinář, spisovatel, narozen 12. 8. 1871, Praha, zemřel 31. 10. 1911, tamtéž.

Bratr hudebního historika Otakara Kampera. Po maturitě a studiu práv v rodišti působil v redakci časopisu Politik (od 1894), byl spoluredaktorem časopisů Obzor literární a umělecký, Květy, Lumír. Psal o literatuře a divadle (byl i dramaturgem Divadla na Vinohradech, 1907), ale zabýval se i výtvarným uměním (publikoval o Petru Brandlovi, Karlu Škrétovi, V. V. Reinerovi a dalších) a pražskými památkami. K nim se pojí kniha fejetonů Procházky starou Prahou (Praha: Topič 1910), které pak vydal jeho bratr jako Wanderungen durch Alt-Prag (Praha 1932). V hudbě se zajímal zejména o dobu českého obrození. K tomuto tématu publikoval statě Švýcarská rodina J. K. Chmelenský (Hudební revue 2, 1909), V. J. Tomášek, Z pozůstalosti Tomáškovy, B. J. Dlabač, Lud. Ritter z Rittersberku, České představení Únosu ze serailu (Hudební revue 3, 1910).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Smetana 2, 1912, s. 66.
Hudební revue 5, 1912, s. 31.

Ivan Poledňák - Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 22.10.2012