Český hudební slovník osob a institucí

Bukovanský, Karel Jaromír

(Karel František Ostravský; Starožitnický)
Charakteristika: Kantor

Datum narození/zahájení aktivity: 20.11.1844
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 12.12.1932

Bukovanský, Karel Jaromír (pseudonym Karel František Ostravský, Starožitnický), kantor, narozen 20. 11. 1844, Ždánice, zemřel 12. 12. 1932, Klobouky u Brna.
 
Studoval učitelský ústav ve Znojmě a v Brně (do 1862), byl podučitelem v Archlebově a v Kloboukách u Brna, kde založil Čtenářsko-pěvecký spolek a divadlo. Po zkoušce způsobilosti (1867) učil v Krumvíři na Moravě (1867–70), na soukromé škole Salmovské na Salmovci v Polské (Slezské) Ostravě (do 1874) a na veřejné škole tamtéž. Zde nadučitel (1876) a ředitel (1885) až do odpočinku (1907), kdy se odstěhoval do Klobouk. Založil nejstarší český čtenářský spolek Salm na Salmovci v Polské (Slezské) Ostravě a redigoval kalendář Horník. Vydal mimo jiné Vánoční stromeček, výběr štědrovečerních písní a deklamací pro mládež (Moravská Ostrava 1882).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Kryšpín, Vojtěch: Sto let práce učitelstva českoslovanského (Praha 1885, s. 72)
 
Petr Macek

Datum poslední změny: 17.10.2004