Český hudební slovník osob a institucí

Řihák, Josef

Charakteristika: Sběratel lidových písní

Datum narození/zahájení aktivity: 3.8.1868
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 6.6.1948

Řihák, Josef, sběratel lidových písní, narozen 3. 8. 1868, Milotice (u Hodonína), zemřel 6. 6. 1948, tamtéž.
 
Varhaník v Miloticích (1915–35). Na Janáčkův popud sbíral lidové písně na Kyjovsku, zapsal jich kolem 200; zvláště vyniká zápis lidové hudecké hry. Větši­na zápisů uložena v tehdejším brněnském Ústavu etnografie a folkloristiky, jedenáct písní v knize Leoše Janáčka a Pavla Váši Moravské písně mi­lostné. Příležitostné skladby pro dechov­ku.

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 23.2.2006