Český hudební slovník osob a institucí

Bakalová, Marie

(Šíšová)
Charakteristika: Sopranistka

Datum narození/zahájení aktivity: 7.4.1904
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 18.10.1992

Bakalová, Marie (roz. Šíšová), pěvkyně-sopranistka, narozena 7. 4. 1904, Brno, zemřela 18. 10. 1992, tamtéž.
 
Manželka dirigenta a skladatele Břetislava Bakaly. Zpívala ve sboru Národního divadla v Brně (1918–25) a studovala zpěv u Valentina Šindlera (1922–24) a Marie Fialové (1924–25). Umělecky spolu­pracovala se svým manželem (koncertně činná od 1926). Osvědčila se v podání lidových a dětských písní (Křička, Novák). Zpívala také úspěšně v kantátách s Filharmonickým sborem Besedy brněnské, olomouckým Žerotínem, kroměřížským Moravanem a jinými spolky (také s orchestrem v Rize, s chotěm na uměleckém zájezdu v SSSR, Bulharsku a Rumunsku 1954/55), ve skladbách domácích i cizích klasiků (Dvořák, Janáček, Vomáčka, Mozart, Beethoven). Stálý host Českého lidového divadla v Brně (1943/44: lyrické úlohy v Hubičce, Rusalce, Deboře a další). Byly jí věnovány vý­znamné skladby, jež většinou provedla poprvé (od Vítězslava Nováka, Pavla Haase, Osvalda Chlubny, Vladimíra Ambrose a jiných).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
Postavy brněnského jeviště 3 (Brno 1994).
 
II. Ostatní
Program 5. abonentního koncertu Československého rozhlasu 16. I. 1941.
Šlapanská, Eva: Vzpomínky na Marii Bakalovou. K 100. výročí narození (Aplaus, 5, 2004, č. 4, s. 14).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 29.4.2009