Český hudební slovník osob a institucí

Dusík, Václav Ignác

Charakteristika: Varhaník

Datum narození/zahájení aktivity: 1.1.1899
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 17.4.1967

Dusík, Václav Ignác, varhaník, narozen 1. 1. 1899, Ivančice, zemřel 17. 4. 1967, tamtéž.

 

Pocházel z hudební rodiny moravských Dusíků. Studoval varhany na varhanické škole v Brně (1914–19), pak krátce skladbu v mistrovské třídě varhanické školy u Leoše Janáčka. Byl ředitelem kůru a sbormistrem pěveckého spolku Zvukobor v Chocni (1922–25), od roku 1925 byl ředitelem kůru v Ivančicích. Roku 1932 založil hudební školu, kterou vlastnil do roku 1949, poté byl jejím ředitelem. Působil ve smyčcovém kvartetu v Ivančicích, také působil jako sbormistr Sokola a Cyrilské jednoty. Psal menší skladby, písně a jiné. Později se věnoval výlučně pedagogické činnosti.


Dílo:

Klavírní skladby, op. 1 (1919);

Dvě písně pro střední hlas s průvodem klavíru, op. 2 (1920);

Dvě písně beze slov pro klavír, op. 3 (1920);

Cyklus klavírních prací, op. 4 (1921);

Trio pro klavír, housle, violoncello, op. 5 (1921);

Cyklus dvouručních klavírních skladeb (1923);

Pohřební hra (pro smíšený sbor), op. 6 (1924);

České zpěvy ku křížovým dnům, op. 7 (1932);

Kvarteto pro 2 housle, violu a violoncello (jednověté) (1930).

Literatura:

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Kundera, Ludvík: Janáčkova varhanická škola (Olomouc 1948).

 

Jiří Bernkopf


Datum poslední změny: 20.1.2010