Český hudební slovník osob a institucí

Fuchs, Petr

(Pietro Fux)
Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 22.1.1753
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 15.7.1831

Fuchs, Petr (psán též Pietro Fux), skladatel, narozen 22. 1. 1753 v Čechách, zemřel 15. 7. 1831, Vídeň.
 
V Praze studoval hru na housle, získán Karlem Dittersdorfem jako člen biskupské kapely v Bratislavě. Působil také v kapele v Esterhá­zu (1781/82) a v dvorní kapele ve Vídni (od 1. 3. 1782), kde se uplatnil také jako učitel houslí. Napsal houslový koncert, sonáty a va­riace. Jeho skladby dochovány ve Vídni, Berlíně, Miláně a jinde, některé vyšly tiskem (Hoffmeister ve Vídni a další). Dva tisky v hudebním oddělení Moravského zemského muzea v Brně.

Literatura:

Dlabacz.
Robert Eitner: Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten der christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts (10 svazků, Leipzig 1900–1904).
PHSN.
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 15.2.2006