Český hudební slovník osob a institucí

Burian, Jan 2)

Charakteristika: Učitel, sbormistr a sběratel lidových písní

Datum narození/zahájení aktivity: 7.5.1884
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 12.7.1977

Burian, Jan, učitel, sbormistr, sběratel lidových písní, narozen 7. 5. 1884, Hvozdečko (Olomouc), zemřel 12. 7. 1977, Litovel (Olomouc).
 
Absolvoval učitelský ústav v Brně (1903). Učil na vesnických školách litovelského okresu, od roku 1930 v Litovli, kde se stal vposledku ředitelem chlapecké měšťanské školy (penzionován 1939). Hudební teorii studoval soukromě u Antonína Petzolda v Olomouci a v roce 1920 vykonal státní zkoušku ze sborového zpěvu. Kratší dobu vyučoval zpěv na litovelském gymnáziu. V letech 1932–49 byl sbormistrem Dělnického pěveckého sdružení. Z podnětu Leoše Janáčka se věnoval sběratelské činnosti v okolí Litovle a výsledky předával do brněnské pobočky Státního ústavu pro lidovou píseň. Část vydal tiskem (Kytička písní z Litovelska, soukromý tisk, Melantrich Praha, b.r.). Cenná je jeho studie Hudba na Litovelsku a Konicku (Vlastivěda střední a severní Moravy II/2. Historický místopis střední a severní Moravy, Přerov 1942, s. 651–666).

Literatura:

I. Lexika 
ČSHS.
Stárek, Zdeněk: Slovník českých sbormistrů, část I. (Praha 1982).
 
II. Ostatní
Šik, Lubomír (ed.): Almanach Litovel (Litovel 1996).
 
Mikuláš Bek
Datum poslední změny: 19.10.2004