Český hudební slovník osob a institucí

Helfert, Jaroslav

Charakteristika: Historik a muzejní pracovník

Datum narození/zahájení aktivity: 27.9.1883
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 14.9.1972

Helfert, Jaroslav, historik a muzejní pracovník, narozen 27. 9. 1883, Malacky (Slovensko), zemřel 14. 9. 1972, Potštejn (Rychnov nad Kněžnou).
 
Pocházel spolu se svým bratrem Vladimírem Helfertem z aristokratické, kultivované a vědecky orientované rodiny, po studiu gymnázia v Táboře a v Praze-Smíchově (maturita 1902) studoval práva na Karlo-Ferdinandově univerzitě, avšak záhy přešel ke studiu historie na fakultě filozofické, na níž získal (po pobytu na vídeňské univerzitě 1904–06, kde poslouchal i přednášky historika umění Maxe Dvořáka) titul PhDr. (1907) na základě práce o Danielovi I, biskupu pražském.
Od 1909 byl tajemníkem Moravského zemského a městského musea v Brně, poté jeho ředitelem (1923–40 a znovu v letech 1945–48 po návratu z koncentračního tábora v Terezíně, kde byl vězněn 1944–45); po svém penzionování žil v Potštejně a byl činný v místní i okresní památkové péči (konzervátor, pracovník muzea atp.). Jeho působení v brněnském vědeckém i kulturním životě bylo velmi významné. Působil zde jako lektor muzejnictví na filozofické fakultě a dějin umění na konzervatoři, redigoval Věstník moravského musea zemského, v němž publikoval k muzejní problematice a k dějinám umění. Do divadelního a hudebního života zasáhl brožurou Národní divadlo v Brně (Praha, Kočí 1919, v níž se zabýval úkoly nového českého divadla; byl též činný ve správě divadla) a organizační i uměleckou činností v Orchestrálním sdružení (byl předsedou výboru a violoncellistou). O hudbu se zasloužil hlavně péčí o vznik a činnost Hudebního archivu Moravského musea v Brně (resp. jeho hudebně historického oddělení), jehož vlastním zakladatelem a vedoucím se stal Vladimír Helfert, který se ujal i dirigování Orchestrálního sdružení (Jaroslav uspořádal 1946 v Potštejně výstavku věnovanou bratrovu dílu). Jaroslav Helfert se zasloužil i o soustřeďování památek po Leoši Janáčkovi.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Orchestrální sdružení v Brně 1906 až 1926 (Brno 1926, s doplňkem Po pěti letech – 1926/31).
Kutal, Albert, Racek, Jan: Organisátor moravského musejnictví (Brno, Rozkvět 1933).
 
Ivan Poledňák


Datum poslední změny: 3.7.2008