Český hudební slovník osob a institucí

Bubeník, Johann Baptista

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 10.1.1804 11.06.1800 podle Jalovce
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 19.1.1836

Bubeník, Johann Baptista (též Bubnik), houslař, narozen (podle Homolky) 10. 1. 1804, Mnichovice, (podle Jalovce) 11. 6. 1800, Hrusice u Mnichovic, zemřel 19. 1. 1836, Praha.

Byl žákem pražského houslaře Kašpara Strnada a až do jeho smrti u něj pracoval jako tovaryš. V roce 1823 se osamostatnil ve Strnadově dílně na nynějším Jungmannově náměstí č. 761 v Praze II. Samostatně pracoval jen asi dvanáct let, takže mnoho nástrojů nepostavil. Jeho žákem byl nevýznamný pražský houslař Jan Evangelista Procházka. Bubeníkovy nástroje jsou podobné nástrojům jeho učitele. Stavěl také podle modelu Amati, tyto nástroje však nejsou tak zdařilé. Jeho práce nese znaky pražské školy.

Literatura:

Homolka, Eduard Emanuel Karel: Životopisné zprávy o houslařích v Praze a okolí (Praha 1896, s. 17).
Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Kůs, Lev: Vývoj pražského houslařství (Hudba a národ, Praha 1940, s. 107–113).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 39–40, 106).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 66).
Budiš, Ratibor: Housle v proměnách staletí (Praha 1975, s. 34–40).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 94).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002