Český hudební slovník osob a institucí

Bureš, Ignác (Hynek)

Charakteristika: Vojenský kapelník

Datum narození/zahájení aktivity: 23.9.1890

Bureš, Ignác (Hynek), vojenský kapelník, narozen 23. 9. 1890, Spytihněv (Zlín).
 
Studoval hru na trubku a housle na Vojenské hudební škole v Praze (1904/05). Hrál u vojenské hudby v Terstu (od 1905), Belovaru, kde také dirigentem. Po převratu u 2. posádkové hudby v Brně (také sólista na křídlovku), pak dirigent hudby pěšého pluku 31 v Jihlavě (od 1928). Zde spolupráce s místním Hlaholem. Za okupace na různých místech (Kostelec n. O., Lipník), po osvobození opět kapelníkem v Jihlavě. Provedl Smetanovu Mou vlast, Dvořákovy Slovanské tance a jiné. Od 1948 ve výslužbě, učil hru na žesťové nástroje na hudební škole v Jihlavě, dirigent orchestru Osvětové besedy v Brtnici u Jihlavy (od 1953). Úpravy a orchestrace Nedbalových skladeb.

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek

Datum poslední změny: 31.1.2006