Český hudební slovník osob a institucí

Skopal, Jan

Charakteristika: Sbormistr, dirigent, pedagog a organizátor hudebního dění

Datum narození/zahájení aktivity: 13.11.1911
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 21.2.2004

Skopal, Jan, sbormistr, narozen 13. 11. 1911, Zábřeh nad Odrou.

Učitel ve Zvoli na Moravě (od 1930, jen 1940–45 v Jaroslavicích). Od roku 1945 sbor­mistr Pěveckého sboru severomoravských učitelů. Do repertoáru zařazoval Skopal vedle klasiků díla současných skladatelů se zřetelem k severomoravské písni a k tvorbě krajových skladatelů.


Literatura:

ČSHS.

Petr Macek


Skopal, Jan, sbormistr, dirigent, pedagog a organizátor hudebního dění, narozen 13. 11. 1911, Zábřeh nad Odrou, zemřel 21. 2. 2004, Zábřeh na Moravě.

 

Učitelský ústav v Brně studoval pod vedením Františka Schäfera (hra na klavír, hra na housle, zpěv). V letech 1930–72 pedagogicky působil na trojtřídní škole ve Zvoli u Zábřeha. Ve školním roce 1944/45 vyučoval v Janoslavicích. Nacvičoval operety a připravoval hudební akademie. Řídil dětské sbory, smíšený sbor a dechovou hudbu. Působil jako okresní metodik hudební výchovy a byl členem okresního, krajského a ústředního poradního sboru pro sborový zpěv. V roce 1933 vstoupil do Pěveckého sboru severomoravských učitelů. V letech 1945–92 zde působil jako umělecký vedoucí a sbormistr. Ve sborovém repertoáru kladl důraz na severomoravský folklór a regionální skladatele. Uskutečnil přes tisíc koncertů (Zábřeh na Moravě, Šumperk, Olomouc, Praha, Bratislava a další). S vokálním tělesem nahrával pro rozhlasové stanice a účastnil se mnoha soutěží. Uskutečnil premiéry skladeb, které byly jemu a sboru věnovány: Jaroslav KřičkaPatero písní severomoravských, Antonín TučapskýHoře, Zbyněk MrkosŽal a pláč a další. Věnoval se úpravám lidových písní: Dyby byla Morava, Dumka o Ptáčkovi, Keby som bol ptáčkem a další. V roce 1981 obdržel u příležitosti sedmdesátých narozenin zlatý odznak s granáty od Unie českých pěveckých sborů. V roce 1993 mu byla udělena Cena Ferdinanda Vacha.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Pěvecký sbor severomoravských učitelů 19221982 (Zábřeh na Moravě 1982).

70 let Pěveckého sboru severomoravských učitelů (Mohelnice 1992).

Pěvecký sbor severomoravských učitelů – kronika v kostce (Zábřeh na Moravě 1993).

 

Radek Poláček


Datum poslední změny: 25.9.2011