Český hudební slovník osob a institucí

Blecha, Vojtěch

Charakteristika: Houslista

Datum narození/zahájení aktivity: 1.10.1822
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 13.1.1870

Blecha, Vojtěch, houslista, narozen 1. 10. 1822, Praha, zemřel 13. 1. 1870, Vratislav (Polsko).
 
Byl žákem Friedricha Wilhelma Pixise na pražské konzervatoři (1834–40), a dále ředitelem divadelního orchestru ve Vratislavi.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
PHSN.
 
II. Ostatní
Branberger, Jan: Konservatoř hudby v Praze (Praha 1911).
Žídek, František: Čeští houslisté tří století (Praha 1982).
 
Klára Kolofíková
Datum poslední změny: 16.12.2008