Český hudební slovník osob a institucí

Vymětal, Josef

Charakteristika: Hudební spisovatel a překladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 16.3.1872
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 15.10.1935

Vymětal, Josef, hudební spisovatel a překladatel, 16. 3. 1872 (Růžov u Kunice),

zemřel 15. 10. 1935, Praha.

 

Vystudoval německé gymnázium v Kroměříži (1882–90) a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1892–96). Byl tajemníkem a později ředitelem Strakovy akademie. Přispíval do časopisů Hudební rozhledy, Dalibor, Nová česká Revue apod. Zabýval se osobností Otakara Ševčíka a jeho houslovou metodou a žáky nebo psychologií české hudby. Překládal libreta, revidoval a upravoval starší překlady pro pražské Národní divadlo.


Dílo:

Dílo literární

 

Monografie

Smetanův týden v královském zemském českém Národním divadle v Praze ve dnech

12.–19. května roku 1903 (Praha 1903);

Otakar Ševčík a jeho houslová Metoda (Urbánek Mojmír, Praha 1904).

 

Ostatní

Dienst-und Disziplinar-Ordnung, Dienst-und Gehaltsvorschriften, durch welche die rechtlichen und materiellen Verhältnisse der Angestellten der Krankenversicherungsanstalten und ihrer Verbände geregelt sind (spoluautor Falada Karl, Reichenberg, Verband der öffentlichen Angestellten, 1935).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Očadlík, Mirko: Soupis českých tištěných operních textů (Miscelanea musicologica VII, 1958).

 

Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 2.11.2012