Český hudební slovník osob a institucí

Šotola, Emil

Charakteristika: Klavírista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 5.7.1904

Šotola, Emil, klavírista a hudební pedagog, narozen 5. 7. 1904, Louny, zemřel v listopadu 1998, Brno.


Na brněnské konzervatoři studoval hru na klavír u Olgy Tomáškové, Jaroslava Kvapila a Ludvíka Kundery (1919–25), skladbu u Viléma Petrželky (1923–24). Poté opět hru na klavír na mistrovské škole Viléma Kurze (1925–28). Působil jako učitel v Besedě brněnské (1929–45), od roku 1939 pak jako profesor klavírní hry na konzervatoři v Brně do roku 1969, tedy ještě čtyři roky po svém penzionování (1965). Přechodně učil také na JAMU (1950–52). Věnoval se rovněž koncertní činnosti, premiéroval zejména skladby moravských skladatelů.

Literatura:

I. Lexika

ČSHS.


II. Ostatní

Sborník k padesátiletému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1969).

Soharová, Jana: Klavírní oddělení za 60 let (Opus Musicum, 11, 1979, č. 7, s. 197–200).

Sborník k sedmdesátému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1989).

Žemla, Jan: Klavírní oddělení Konzervatoře v Brně (Diplomová práce. Konzervatoř Brno, 2006).


Jan Žemla

Datum poslední změny: 2.11.2009