Český hudební slovník osob a institucí

Falladová, Anežka

(Škvorová)
Charakteristika: Harfistka

Datum narození/zahájení aktivity: 24.12.1881
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 22.4.1960

Falladová, Anežka (prov. Škvorová), harfistka, narozena 24. 12. 1881, Praha, zemřela 22. 4. 1960, tamtéž.
 
Na pražské konzervatoři studovala hru na harfu u Hanuše Trnečka v letech 1894–1900, po úspěšných koncertech v Praze přijala místo v Kyjevě v Rusku jako sólistka opery, symfonického orchestru a profesorka konzervatoře (1901–1919). Učitelka brněnské konzervatoře (1920–1935, výpomocně od 1945 do své smrti), kde vytvořila harfovou školu (Vilibald Scheiber, T. Králová-Součková a další). Napsala na sto třicet skladeb a úprav, z toho osmdesát etud, transkripce, fantasie na národní písně (Ach není tu není), variace na motivy z Figarovy svatby, na Mozartovo téma (tzv. Heuslerovo) a Ruské písně pro dvě harfy. Některé její skladby natočeny v brněnském rozhlase.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Biografie umělců č. 1 (Koncertní jednatel­ství Dalibora, Praha 1901).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 14.2.2006