Český hudební slovník osob a institucí

Mallá, Florentina

(Malá)
Charakteristika: Učitelka hudby

Datum narození/zahájení aktivity: 14.7.1891

Mallá, Florentina (psána též Malá), učitelka hudby, narozena 14. 7. 1891, Velké Čakovice (nyní Čakovice) u Prahy.
 
Absolventka pražské konzervatoře (1913, klavír u Josefa Jiránka), státní zkouška z klavíru (1913), navštěvovala mistrovský klavírní kurs u Conrada Ansorga v Královci (dnes Kaliningrad, 1915). Ve skladbě se vzdělá­vala soukromě u Vítězslava Nováka (1914–16). Byla učitelkou klavíru na hudební škole v Táboře (1913–14), učila soukromě v Praze (od 1915). Vzdala se koncertní činnosti ze zdravotních důvodů. Její skladby byly dobré úrovně, zvláště klavírní Sonatina (1930, provedeno 17. 2. 1932, cena ČAVU 1935) a Cestujeme (lehké klavírní skladby pro děti, rukopis). Četné písně, zvláště Pět písní (Mojmír Urbánek 1916), hudební příspěvky v časopisech Eva, Škola a rodina, Národní osvobození (1929–32).

Literatura:

PHSN.
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 16.2.2006