Český hudební slovník osob a institucí

Blahovský, Gustav

Charakteristika: skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 15.5.1893
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 3.8.1967

Blahovský, Gustav, skladatel, narozen 15. 5. 1893, Moravská Třebová (u Svitav), zemřel 3. 8. 1967, Praha.

 

Byl vojákem z povolání. Vychodil reálnou školu v Olomouci (1903─07), na ni navázal kadetní školou v Hamburku (1907─11). Do roku 1929 aktivně působil jako důstojník vojenské služby, poté byl štábním kapitánem ve výslužbě. Zároveň s ukončením aktivní činnosti u vojska vstoupil na pražskou konzervatoř, kde studoval skladbu u Rudolfa Karla (1929─34). Jeho skladatelská činnost byla spíše skromná a nedosáhla většího ohlasu. Jako jediný vyšel tiskem Pochod ženistů pro klavír a dechovou hudbu (1933, Sádlova edice v Praze), zbytek díla zůstal v rukopisech. Některé skladby se dočkaly veřejného provedení, zejména Vojenská symfonie (1935, provedena v Kapském městě 1937) a předehra Na baště svatého Tomáše (provedena v rozhlase 17. 10. 1940). Dále napsal Fantasii pro nonet (1950), dva smyčcové kvartety (a moll, 1934, premiéra v Praze 8. 6. téhož roku, a Es dur, 1947). Složil také dvě opery na motivy Julia Zeyera Svatý kříž (1944) a Maria zachránkyně (1954). Od poloviny padesátých let se orientoval spíše na taneční hudbu lehčího žánru (pochody, valčíky a podobně).


Literatura:

ČSHS.

 

Klára Kolofíková


Datum poslední změny: 20.6.2015