Český hudební slovník osob a institucí

Apt, Antonín

Charakteristika: Hudební organizátor

Datum narození/zahájení aktivity: 13.6.1815
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 27.10.1887

Apt, Antonín, hudební organizátor, narozen 13. 6. 1815, Praha, zemřel 27. 10. 1887, tamtéž.
 
Vystudoval filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, v hudbě se vzdělal u kapelníka Jana Šubrta. Zaměstnanec zemských úřadů (1833–73), stýkal se s hudebním historikem Augustem Wilhelmem Ambrosem a skladatelem Jindřichem Václavem Veitem, spoluzaložil v Praze pěvecký a hudební spolek Cecilská jednota (1840) a byl jejím ředitelem až do zániku v roce 1865. Za jeho vedení bylo provedeno 117 koncertů, také s moderním zaměřením. Zasadil se o Roberta Schumanna, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a koncertní provedení výňatků z oper Richarda Wagnera. Svoji sbírku hudebnin odkázal Jednotě pro zvelebení hudby v Čechách (tj. pražské konzervatoři).

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis Národního muzea v Praze).
ČSHS.
 
II. Ostatní
Dalibor 9, 1887, s. 326.
Hudební zpravodaj 4, 1935, č. 5, s. 14.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 26.1.2006