Český hudební slovník osob a institucí

Labler-Daskovský, Ladislav Emanuel

Charakteristika: skladatel, klavírista a kritik

Datum narození/zahájení aktivity: 28.8.1846
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 21.2.1870

Labler-Daskovský, Ladislav Emanuel, skladatel, klavírista a kritik, narozen 28. 8. 1846, Praha, zemřel 21. 2. 1870, tamtéž.

 

Jeho otec František Xaver Martin Labler byl skladatel, učitel hudby a ředitel kůru, bratr Vladimír byl varhaník a sbormistr. V roce 1865 absolvoval pražskou varhanickou školu. Působil jako hudební referent v Hlasu. Zkomponoval Praporní sbor, třasák Naprej!, čtverylku Češka, Fantasii na české národní písně a hudbu ke hře Josefa Kajetána Tyla Paní Marjánka, matka pluku.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Meliš, Emanuel Antonín – Bergmann, Josef Adolf: Průvodce v oboru českých tištěných písní pro jeden nebo více hlasů od r. 1800 do r. 1862 (Praha 1863, s. 158, 214).

Pichl, Josef Bojislav: Vlastenecké vzpomínky (Praha 1936, s. 238).

Jarka, Václav Hanno: Kritické dílo Bedřicha Smetany (Praha 1948, s. 9, 21).

 

Peter Marek


Datum poslední změny: 21.4.2017