Český hudební slovník osob a institucí

Hůrka, Josef Martin

Charakteristika: Pěvec-tenorista a violoncellista

Datum narození/zahájení aktivity: 11.11.1756
Datum úmrtí/ukončení aktivity: Datum a místo úmrtí neznámé.

Hůrka, Josef Martin, pěvec-tenorista a violoncellista, narozen 11. 11. 1756, Chudenice, datum a místo úmrtí neznámé.

Stejně jako jeho bratr Friedrich František byl vokalistou u křížovníků v Praze, kde také studoval na staroměstském gymnáziu. Hudbu studoval u Jana Antonína Koželuha. Ztráta hlasu ukončila jeho kariéru tenoristy, věnoval se pak hře na violoncello. Od roku 1780 působil v zahraničí, ve Španělsku jako novic u františkánů a minoritů, později v Portugalsku v armádní službě. Je autorem několika tenorových árií, sonát pro violoncello a jiných drobných skladeb.


Literatura:

Dlabacz.

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rkp. Národního muzea v Praze).

PHSN.

ČSHS.

Petra Wiedermann


Datum poslední změny: 17.9.2011