Český hudební slovník osob a institucí

Míšek, Jiří

Charakteristika: Hudební spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity: 7.4.1903
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 19.10.1942

Míšek, Jiří, hudební spisovatel, narozen 7. 4. 1903, Vídeň, zemřel 19. 10. 1942, Praha.
 
Syn kontrabasisty a skladatele Adolfa Míška. Studoval na gymnáziích ve Vídni a v Praze (zde též filozofii na Univerzitě Karlově). Byl v Praze úředníkem Masarykova lidovýchovného ústavu (referent hudebního a přednáškového odboru od února 1930) a profesorem na reálce (od září 1935). Podílel se na organizaci a průběhu oslav Dvořákova jubilea 1941. Publikoval referáty a hudebně popularizační články v periodikách Masarykův lid (od druhého ročníku), Demokratický střed (od 1927), Česká hudba (mimo jiné Odraz hudební anonymity v obecenstvu, 34, 1930/31, s. 93, Obecenstvo hudebním kritikem, 35, 1932, s. 177, O hudební film, tamtéž, s. 123, Klasické a modernisté na soudu obecenstva, 37, 1935, s. 24), Hudba a škola (mimo jiné Osobitost slohu, 3, 1930/31, s. 29); ve Věstníku pěveckém a hudebním (45, 1941) referoval o dvořákovských oslavách.

Literatura:

ČSHS.
 
Ivan Poledňák
Datum poslední změny: 20.1.2009