Český hudební slovník osob a institucí

Společnost pro duchovní hudbu

Charakteristika: hudební spolek

Datum narození/zahájení aktivity: 7.1.1942
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1949

Společnost pro duchovní hudbu, hudební spolek, založen 7. 1. 1942, Praha, zanikl patrně 1949, tamtéž.   

 

Společnost pro duchovní hudbu byla ustavena v lednu 1942 na základě stanov schválených 19. 12. 1941. Hlavními cíli společnosti byla péče o důstojné provozování české i zahraniční duchovní hudby, vybudování centrálního archivu a katalogu duchovní hudby a snaha o propagaci duchovní hudby ve všech vrstvách společnosti, podpora výchovy a vzdělávání mladých lidí a hudebních odborníků.

Prvním předsedou byl Josef Fiala (1942–43, 1945–47), po něm nastoupil Otakar Zima (1943–45), místopředsedou byl sbormistr a zpěvák Jan Kühn. V umělecké radě zasedaly významné osobnosti hudebního života, skladatel Josef Bohuslav Foerster, klavírista a pedagog Karel Hoffmeister, varhaník Josef Kubáň, Jan Kühn, skladatel Antonín Srba či hudební publicista Otakar Šourek.   

Společnost pro duchovní hudbu se po dobu své aktivní činnosti podílela na řadě koncertních produkcí a zejména na mších a chrámových koncertech v kostele sv. Jakuba v Praze, dále pořádala oratorní koncerty a varhanní hodinky, nejčastěji z díla Bedřicha Antonína Wiedermanna. Se společností spolupracovala pěvecká tělesa (Český pěvecký sbor, pražský Hlahol, Pěvecký sbor Křížkovský) i členové orchestrů (Orchestr Národního divadla, Orchestr FOK) a řada renomovaných dirigentů (Pavel Dědeček, Alois Klíma, Václav Smetáček, Otto Albert Tichý ad.). Díky Společnosti pro duchovní hudbu zazněla řada duchovních děl domácích (František Xaver Brixi: Missa pastoralis in D; Antonín Dvořák: Te Deum, op. 103; Kryštof Harant z Polžic: Missa quinis vocibusJosef Nešvera: Missa jubilei; De profundis; Václav Jan Křtitel Tomášek: Te Deum; Jan Nepomuk Augustin Vitásek: Missa solemnis ad.) i zahraničních skladatelů (Ludwig van Beethoven: Missa in C, op. 86;  Michael Haydn: Missa solemnis; Ferenc Liszt: Die Legende von der Heiligen Elisabeth; Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem in d, K. 626, Krönungsmesse, KV 317; Giovanni Pierluigi da Palestrina: Missa Papae Marcelli, Missa Iste confesor; Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater; Lorenzo Perosi: Missa Patriarchalis, op. 11; Heinrich Schütz: Historia der Auferstechung Jesu Christi, SWV 50; Historia des Leidens und Sterbens unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi nach dem Evangelisten S. Matheum, SWV 479 ad.).

Spolek zanikl patrně v roce 1949, ale na jeho práci navázala roku 1989 stejnojmenná Společnost pro duchovní hudbu, jejímž současným předsedou je lékař Jaroslav Eliáš.


Literatura:

ČSHS.

Archiválie:

Archiv Společnosti pro duchovní hudbu v Praze je uložen v Archivu hlavního města Prahy pod signaturou XII/0411, číslo kartonu 561.

 

Jan Pirner


Datum poslední změny: 11.10.2019