Český hudební slovník osob a institucí

Škréta ze Závořic, Jindřich

Charakteristika: Lékař, lingvista a akustik

Datum narození/zahájení aktivity: 15.10.1637
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 2.11.1689

Škréta ze Závořic, Jindřich, lékař, lingvista a akustik, narozen 15. 10. 1637, Schaffhausen (Švýcarsko), zemřel 2. 11. 1689, tamtéž.

 

Potomek českých emigrantů doby pobělohorské, druhorozený syn Jana Škréty a dcery basilejského profesora teologie Ludwiga Lucia. Příbuzný malíře Karla Škréty (mladší bratr Jindřichova otce Jana). Zabýval se klasickými a orientálními jazyky a především přírodními vědami. Nejprve pracoval jako lékárník, poté se stal městským fyzikem. Roku 1672 získal doktorát z oboru lékařství. Roku 1682 byl přijat do Academia natura curiosorum a stal se lékařem na dvoře wittenberském. Z jeho přírodovědných prací vyniká studie z oblasti akustiky o vzniku zvuku, jeho šíření a sluchovém ústrojí Dissertatio physico-mathematica de causis ac natura auditionis (Heidelberg, 1670). O rok později vydal v Basileji práci Dissertatio de laesa auditione (Basilej, 1671), která mu přinesla lékařský titul.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Henking, Karl: Rodopisná data švýcarské linie rodu Škrétů ze Závořic (in: Sborník Jednoty starých českých rodů v Praze 6, 1935, č. 1, s. 8−11).

 

Jitka Bařinková


Datum poslední změny: 31.1.2012