Český hudební slovník osob a institucí

Československá obec hudebnická 1)

Charakteristika: ochranná hudební organizace

Datum narození/zahájení aktivity: 20.4.1920
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 7.11.1921

Československá obec hudebnická 1), ochranná hudební organizace, zahájení činnosti 20. 4. 1920, Praha, ukončení činnosti 7. 11. 1921.

 

Cílem volného sdružení Slovanské hudební unie, Odborového sdružení hudebníků a Svazu kapelníků mělo být založení stěžejní organizace českých a slovenských profesionálních i amatérských hudebníků. Přípravy k zahájení činnosti se datují již v roce 1919, první schůze proběhla 20. dubna 1920. Programově plánovala zasadit se o schválení zákona na ochranu hudebního umění, zřídit hudební komory, regulovat hudební činnost nečlenských hudebních těles, stanovit odměny za hudební výkony formou jednotných tarifů, pracovní smlouvy a bránit zájmy hudebních stavů. Spolupracovala s Ochranným svazem autorským. Prvním předsedou se v roce 1920 stal Karel Kopecký, ve funkci jej vystřídal František Kovařík (1921). Zprávy o své činnosti obec uveřejňovala v periodikách Hudební věstník, Hudebník a Kapelnické listy. Po dohodě sdružení ukončilo svou činnost z důvodu různosti zájmů již 7. listopadu 1921.


Literatura:

ČSHS.

 

Petra Wiedermann


Datum poslední změny: 3.8.2017