Český hudební slovník osob a institucí

Willer, Johann Franz

(Willner, Jan František)
Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 18.5.1781
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 6.9.1865

Willer, Johann Franz, houslař, narozen 18. 5. 1781, Praha, zemřel 6. 9. 1865, tamtéž.
 
Syn pražského houslaře Johanna Michaela Willera. V roce 1799 se u svého otce vyučil. Pražské měšťanské právo získal již v roce 1805. Byl starostou pražských houslařů a výrobců hudebních nástrojů a soudním znalcem. Byl zámožným a váženým občanem. Měl sbírku vzácných hudebních nástrojů. Pracoval podle modelu svého otce.

Literatura:

Homolka, Eduard Emanuel: Životopisné zprávy o houslařích a loutnařích v Praze a okolí 1602–1896 (Praha 1896).
Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 117).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 146).
Budiš, Ratibor: Housle v proměnách staletí (Praha 1975, s. 34–40).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 179).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 29.12.2003