Český hudební slovník osob a institucí

Horáček, Josef

Charakteristika: Sbormistr

Datum narození/zahájení aktivity: 2.8.1873
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 11.5.1948

Horáček, Josef, sbormistr, narozen 2. 8. 1873, Martinice v Krkonoších, zemřel 11. 5. 1948, Praha.

 

Vystudoval učitelský ústav v Jičíně, poté byl pět let učitelem v Tehově (u Říčan), v Skramníku, od roku 1897 pak v Říčanech (kde zastával funkci sbormistra spolku Jablonský) a od roku 1904 na Žižkově. Po Karlu Pospíšilovi zde převzal sbormistrovství Vítkova a vedl jej přes čtyřicet let. Zde rovněž vydal dětský sbor 4 pozdravy prezidentu Masarykovi. V rámci tohoto sboru organizoval také různé pořady, zájezdy a od roku 1910 pěveckou školu pro mládež. Byl členem Pěveckého sdružení pražských učitelů už od jeho založení (jako první bas) a v tomtéž sboru pak dvanáct let působil jako místosbormistr obstarávaje pro sbormistra Františka Spilku přípravný intonační a rytmický nácvik.


Literatura:

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Věstník pěvecký a hudební 46, 1942, s. 115.

Věstník pěvecký a hudební 52, 1948, s. 96–97.

 

Miloš Zapletal


Datum poslední změny: 10.11.2010