Český hudební slovník osob a institucí

Breitenbacher, Antonín

Charakteristika: Archivář, knihovník, pedagog a historik

Datum narození/zahájení aktivity: 12.2.1874
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 8.8.1937

Breitenbacher, Antonín, archivář, knihovník, pedagog a historik, narozen 12. 2. 1874, Jarošov (okr. Uherské Hradiště), zemřel 8. 8. 1937, Kroměříž.

Po maturitě na gymnáziu v Uherském Hradišti (1892) studoval Teologickou fakultu v Olomouci a následně historii na univerzitě v Innsbrucku (1898–1902), kde získal o rok později i doktorský titul.

Po škole byl prefektem arcibiskupského semináře v Kroměříži (1896–98) a dlouhá léta působil tamtéž jako profesor dějepisu na gymnáziu (do 1924). Do toho byl zaměstnán ještě jako knihovník a archivář na arcibiskupském zámku.

Celý život se věnoval záchraně, třídění a popisu památek kroměřížského zámku. Zmapoval kůrovou a klášterní hudbu v Kroměříži a Olomouci. Jeho katalogy jsou dodnes cennou pomůckou.


Dílo:

Dílo literární

Samostatně vydané publikace, kapitoly v knihách (výběr)

Dějiny arcibiskupské obrazárny v Kroměříži. Archivní studie (Kroměříž, Leopold Prečan 1925);

Museum v arcibiskupském zámku v Kroměříži (Olomouc 1927);

Hudební archiv z bývalé piaristické koleje v Kroměříži (Kroměříž 1937).

Studie, stati a analýzy (výběr)

Ke stému výročí Beethovena (Časopis vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 39, 1927, s. 134–149);

Hudební archiv kolegiátního kostela sv. Mořice v Kroměříži (Časopis vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 40, 1928; 42, 1929);

Hudební archiv z děkanského kostela P. Marie v Kroměříži (Časopis vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 44, 1931, s. 3–48);

Hanácká opera z r. 1747 (Časopis vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 45, 1932, s. 159–191).

Literatura:

I. Lexika

Grove5 (heslo Graciana Černušáka).

ČSHS (heslo Bohumíra Štědroně).

New Grove2 (heslo Jiřího Sehnala).

II. Monografie

Svoboda, Josef Marcol: Msgr. PhDr. Antonín Breitenbacher (Ostrava 1931).

Sehnal, Jiří – Pešková, Jitřenka: Caroli de Liechtenstein-Castelcorno episcopi Olomucensis operum artis musicae collectio Cremsirii reservata (Praha 1998).

III. Články a zprávy (výběr)

V. H. [= Helfert, Vladimír]: [Dr Antonín Breitenbacher...] (in: Musikologie 1, Praha–Brno, Melantrich–Pazdírek 1938, s. 140).

Vlčková-Butulová, I.: Dr. Antonín Breitenbacher a Kroměříž (in: Vlastivědný věstník moravský 22, 1970, s. 321–332).

Jan Pirner


Datum poslední změny: 8.2.2012