Český hudební slovník osob a institucí

Němcová, Josefa

Charakteristika: Učitelka hudební výchovy

Datum narození/zahájení aktivity: 25.2.1904

Němcová, Josefa, učitelka hudební vý­chovy, narozena 25. 2. 1904, Plzeň.
 
Hudební základy získala u svého otce, ředitele kůru, maturovala na učitelském ústavě v ro­dišti (1923), kde se také vzdělala u Bohdana Gsölhofra (klavír) a Josefa Bartovského (teorie). Státní zkouška ze sborového zpěvu (1934 po stu­diu u Františka Spilky a Metoda Doležila). Učila v Plzni hudební výchově na středních školách a učitelském ústavě (1931–48), také na soukromé škole A. Skalské. Sbírala lidové písně na Plzeňsku (na tři sta), které zčásti upravila pro zpěv s klavírem. Pro plzeňský rozhlas vypracovala pásmo plzeňských písní.

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 20.2.2006