Český hudební slovník osob a institucí

Padrta, Karel

Charakteristika: Hudební vědec

Datum narození/zahájení aktivity: 18.6.1926

Padrta, Karel, hudební vědec, narozen 18. 6. 1926, Třebíč.

 

Studoval reálné gymnázium v Třebíči (do 1945) a hudební vědu na brněnské univerzitě u Jana Racka a Bohumíra štědrotě. Titul PhDr. získal na základě disertační práce Fr. Kramář a jeho orchestrální Skladby (1950), titul CSc. pak získal v roce 1966 a následně v roce 1973 se stal docentem tamtéž. Soukromě studoval kompozici u V. Petrželky a dirigování u Rob. Brocka a B. Lišky. Po vojenské službě učil na pedagogické škole v Jihlavě a později na Pedagogickém institutu tamtéž. Od roku 1964 působil na katedře hudební výchovy na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, od roku 1973 byl vedoucím katedry. Uplatnil se též jako dirigent a organizátor hudebního života v Jihočeském kraji. Spolupracoval s Jihočeským muzeem, rozhlasem aj. Získal řadu ocenění za pedagogickou a organizátorskou činnost v regionu. Vydal učební hudebně výchovné texty, jako jsou např. Užití klavíru v hudební výchově (Havlíčkův Brod 1959), O hudebních formách (Praha 1960), O hudebních nástrojích (Praha 1961) ad.


Literatura:

ČSHS.

 

Petr Kostrhun


Datum poslední změny: 20.11.2015