Český hudební slovník osob a institucí

Lantner, Bohuslav

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 18.6.1862
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 16.9.1917

Lantner, Bohuslav, houslař, narozen 18. 6. 1862, Praha, zemřel 16. 9. 1917 tamtéž.
 
Syn houslaře Ferdinanda Lantnera v Praze. V letech 1875–1879 se vyučil u svého otce. Nějakou domu u něj pracoval jako tovaryš, potom odešel na rok k Friedrichu A. Pfabovi do Hamburku, potom tři roky pracoval v Berlíně u Franze Brücknera a nakonec rok jako dílovedoucí u firmy Richter & Jühling v Drážďanech. Do Prahy se vrátil v roce 1885 do dílny svého otce. V roce 1887 se osamostatnil v Olomouci, kde převzal dílnu po houslaři Janu Koutném. V roce 1891 se vrátil do Prahy, kde 1. 7. převzal dílnu svého otce na Václavském náměstí č. 833. Od té doby pracoval jeho otec výhradně pro něj. V roce 1894 přestěhoval dílnu na Václavském náměstí do domu č. 782. 1887 se oženil a v roce 1896 se mu narodil syn Bohuslav Ferdinand Jiří. V roce 1896 se stal soudním znalcem v oboru hudebních nástrojů. V letech 1908–1917 u něho pracoval František Bílek, dále pak Josef Karban a Julius Nypl. Jeho pravých nástrojů se zachovalo jen málo. Většinou vlepoval vignety do schönbašských houslí. Jeho činnost spočívala především v obchodování se starými nástroji.

Literatura:

Homolka, Eduard Emanuel: Životopisné zprávy o houslařích a loutnařích v Praze a okolí 1602–1896 (Praha 1896).
Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Kůs, Lev: Vývoj pražského houslařství (Hudba a národ, Praha 1940, s. 107–113).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 75).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 150).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 129).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 15.11.2002