Český hudební slovník osob a institucí

Jelínek, František Vojtěch

Charakteristika: Skladatel a organizátor hudebního dění

Datum narození/zahájení aktivity: 5.10.1787
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 7.11.1859

Jelínek, František Vojtěch, skladatel a organizátor hudebního dění, narozen 5. 10. 1787, Klatovy, zemřel 7. 11. 1859, tamtéž.

 

Absolvoval bohoslovecká studia. V roce 1811 se stal kaplanem v Klatovech, kde za tři roky postoupil do funkce administrátora a rok na to do funkce děkana. Zasadil se o rekonstrukci budovy děkanství a děkanského chrámu Narození Panny Marie. Rovněž nechal postavit nové varhany v kostele sv. Martina v Hůrce u Klatov a staré odtud přenesl do hřbitovního kostelíka sv. Jakuba. Byl hudebním nadšencem, staral se o chrámovou hudbu. Spolupracoval s ředitelem kůru Pavlem Skřivánkem, který na jeho podnět provozoval velké figurální mše za spoluúčasti kapelníka husarského pluku Františka Klímy a skladatele Leopolda Měchury. S posledně jmenovaným Jelínek příležitostně pořádal na faře tzv. večerní hudební zábavy. V době cholerové nákazy se staral o nemocné. Roku 1833 byl členem deputace klatovského magistrátu, která apelovala na císaře Františka I. na audienci v Plzni, aby klatovské gymnázium opět získalo obě humanitní třídy, které mělo podle nového dekretu ztratit. Byl považován za autora kdysi oblíbené Koledy klatovské a skladby Inkognito. Napsal též několik písní, deklamovánek a příležitostných veršovaných prací na své spolubratry. V padesátých letech devatenáctého století vydal duchovní spis Cesta křížová… v nakladatelství Josefa Vrby. Pro svojí obětavou duchovní i kulturní činnost se těšil velké oblibě místního obyvatelstva. Dlouho trpěl revmatizmem, zemřel po těžké nemoci na ochrnutí plic.


Dílo:

Dílo literární

 

Cesta křížová aneb rozjímání utrpení pána našeho Ježíše Krista ke vzbuzení víry, naděje, lásky křesťanské, jakož i vroucí lítosti v srdci hříšném a k utěšení duše kající vydaná od Františka Jelínka (Klatovy).

Literatura:

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

www.ucps.cz/portal/cz/01-01-clanek.php?see_ID=512

 

Jiří Bernkopf


Datum poslední změny: 7.10.2011